Формуляр за контакти

Моля попълнете Вашите личи данни.
Тази информация се посочва доброволно и служи само и единствено за по-доброто обработване на Вашите въпроси.
Моля посочете Вашата дейност
* Задължително поле
Декларация за съгласие за защита на данни:
Използваме предоставените от Вас данни за целите на маркетинга на CLAAS KGaA mbH, набиране, анкетиране и информиране на заинтересовани лица. Информацията не се предоставя на трети лица. Последното не се отнася за доставчици на услуги, действащи по поръчение на CLAAS KGaA mbH, както и за външни лица или търговски организации на CLAAS и дружества от групата CLAAS. Допълнителна информация по темата "Защита на данни" ще намерите в едноименната рубрика на нашите Интернет страници.