Допълнително оборудване за GPS системи за управление

Допълнително оборудване за GPS системи за управление

Автоматични системи.

Там, където са необходими. Направо на полето.

Дори добър водач не винаги може да държи всичко под око.

  • Активна намеса в управляващата хидравлика на превозното средство
  • CLAAS предлага коригиращ сигнал за всички изисквания за точност
  • Предлагат максимален комфорт на движение и точност
  • Терминалът на системата за управление и навигационния компютър могат да бъдат гъвкаво използвани на няколко машини
  • Свързан с машината посредством фиксиран монтаж на техниката на управляващи вентили в машината

Предимства:

  • Постоянна висока точност при всички скорости
  • 25 км/ч до 400 м/ч (в зависимост от модела)
  • Идеален и за стопанства, които отглеждат специални култури

GPS PILOT с терминал S10.

GPS PILOT надеждно води машината по паралелни прави линии, използвайки сателитен сигнал. Системата гарантира ползването на цялата работна ширина и намалява застъпването. Така се постига по-високо качество на работа при намалено експлоатационно време, независимо от метеорологичните условия и осветлението. GPS PILOT се управлява чрез терминала S10 и терминала S7.